Vlastnosti:

  • Suchá maltová zmes s vysokou paropriepustnosťou a veľkým obsahom vzduchových pórov tzv. jadrová omietka PCI Saniment 02 je vyrobená tak, že umožňuje vysoký priechod vlhkosti z podkladového sanovaného muriva a zároveň umožňuje dlhodobé ukladanie solí v svojich póroch
  • S certifikátom WTA podľa smernice WTA č. 2-9-04
  • Vysoko pórovitá
  • Na ručné aj strojové spracovanie
  • Ľahko spracovateľná
  • Farba sivá
  • Balenie: 30kg