Vlastnosti:

  • Suchá maltová zmes s vysokou paropriepustnosťou
  • Po vyschnutí v prírodnej bielej farbe
  • Pórovitá
  • Farba prírodná biela
  • Balenie: 25kg