Vlastnosti:

  • Vodotesná, chráni podklady citlivé na vlhkosť
  • Pružná, vyrovnáva napätia, objemové zmeny podkladu, kolísanie teplôt a otrasy
  • Prekleňuje trhliny, vysoká bezpečnosť taktiež pri dodatočne vznikajúcich trhlinách v podklade
  • Pripravená na okamžité použitie, ľahko sa nanáša valčekom, štetkou alebo hladidlom
  • V dvoch farbách (biela, šedá), uľahčuje optickú kontrolu hrúbky vrstvy
  • Odolná proti vápennej vode, zaručuje priľnutie medzi ochrannou vrstvou a pokladacou maltou pri stálom prevlhčení lepiaceho lôžka
  • Bezrozpúšťadlová, nezaťažuje okolie a je zdravotne nezávadná pri spracovaní
  • Spĺňa podmienky na udelenie všeobecného osvedčenia o skúške stavebného dozoru pre spojené hydroizolácie v spojení s lepidlami PCI Carraflex®, PCI Carrament®, PCI Flexmörtel® S1, PCI Flexmörtel® S1 Rapid, PCI FT® Extra, PCI FT® Flex, PCI Nanolight®, PCI Nanolight® White