Použitie:

  • Na vnútorné a vonkajšie použitie
  • Na steny, stropy a podlahy
  • Na penetráciu sadrových omietok, sadrokartónov a sadrových tvaroviek, pórobetónu, betónu, anhydritových poterov, omietky a muriva pred pokladaním keramických obkladov
  • Na penetráciu savých podkladov v systéme zatepľovania fasád
  • Na základovú penetráciu omietkových podkladov pred nanesením tenkovrstvových aplikácií
  • Na penetráciu podkladov pred aplikáciou cementových samonivelizačných podlahových stierok a ďalších hydraulicky tvrdnúcich mált a anhydritových poterov
  • Na povrchové spevnenie kriedujúcich a prašných podkladov
  • Na penetráciu podkladov pred aplikáciou fasádnych, vnútorných farieb a tapiet
  • Balenie: 1kg, 5kg, 10kg, 20kg