Asfaltový pás s nosnou vložkou zo sklenej rohože, na hornom povrchu pokrytý jemnozrnným posypom a na spodnom opatrený spáliteľnou fóliou.

Vlastnosti:

  • Povrchová úprava vrchná, spodná
  • Nosná vložka pásu
  • Typ krycieho asfaltu
  • Minerálny jemnozrnný posyp
  • Sklenená rohož V–60 g/m2
  • Oxidovaný, obojstranný
  • PE fólia

Rozmery

Rozmer 250 x 500 x 249 mm
Trieda pevnosti P8
Rozmer 250 x 440 x 249 mm
Trieda pevnosti P8
Rozmer 250 x 380 x 249 mm
Trieda pevnosti P10
Rozmer 250 x 300 x 249 mm
Trieda pevnosti P12 a P15
Rozmer 375 x 250 x 249 mm
Trieda pevnosti P12 a P15
Rozmer 500×200×249 mm
Trieda pevnosti P12
Rozmer 375 x 175 x 249 mm
Trieda pevnosti P12
Rozmer 500 x 140 x 249 mm
Trieda pevnosti P8 a P12
Rozmer 500 x 115 x 249 mm
Trieda pevnosti P8 a P12
Rozmer 500 x 100 x 249 mm
Trieda pevnosti P8 a P12
Rozmer 500 x 80 x 249 mm
Trieda pevnosti P8 a P12