Univerzálny rýchloväzný cement s mimoriadne dobrou spracovateľnosťou, rýchlejším nárastom počiatočných pevností a objemovou stálosťou, určený pre všetky typy betonáží.

Použitie
• prostý betón a železobetón aj vyšších pevnostných tried
• základy a základové dosky, betónové plochy
• podkladové betóny a betónové potery
• podlahy s podlahovým kúrením
• výroba drobných stavebných prvkov
• murovacie malty

Výhody
• veľmi dobrá spracovateľnosť zjednodušuje ukladanie a zhutňovanie betónov a uľahčuje hladenie poterov
• vysoká plasticita zlepšuje čerpateľnosť betónov, poterov a mált a umožňuje aj strojové spracovanie
• optimálny pomer jednotlivých zložiek zlepšuje vodotesnosť a súdržnosť betónu s výstužou
• rýchly nárast počiatočných pevností umožňuje rýchlejšiu pochôdznosť zhotovených plôch
• je odolný voči chemicky mierne agresívnemu prostrediu