Profil sa používa pri zateplovacích systémoch na vytvorenie rohu. Chráni všetky rohy a hrany pred mechanickým poškodením. Profil musí byť celým obsahom vtlačený do armovacej omietky. Všetky spoje musia mať presah armovacej sieťky minimálne 10 cm. Profil zlepšuje pevnosť v nárožiach a spojoch.

Rozmery

PVC, sklovláknitá mriežka 145g
100 x 100 mm / 2,5 m
PVC, sklovláknitá mriežka Vertex 145g
100 x 100 mm / 2,5 m