Princíp fungovania tejto fólie sa opiera o využitie vzduchovej medzery, ktorá vznikne medzi konštrukciou stavby a izoláciou. Táto medzera odvádza vodu a vodnú paru, čo umožňuje ochrániť stavbu pred nadmernou vlhkosťou. Fólia je určená najmä na ochranu vonkajšej protivlhkostnej izolácie základov, stien, pred mechanickým poškodením najmä v čase zasypávania výkopov zeminou.

Výborne sa osvedčila tiež ako izolácia terás, stropov, plochých striech a podláh. Dodatočne vylepšuje tepelnú a zvukovú izoláciu.