Vápennocementová murovacia malta, zaručená pevnosť v tlaku 5 MPa. Maltu nanášať rovnomerne a celoplošne na ložnú škáru murovacích prvkov až po kraj.

Vlastnosti:

  • Vápennocementová malta na murovanie
  • Pevnosť v tlaku 5 MPa
  • Ručné a strojové spracovanie

Použitie:

  • Na všetky druhy obvyklých murovacích prvkov, nosné steny, priečky a komíny