Multicem+ PLUS je portlandský zmesový cement pevnostnej triedy 42,5 N s garantovanou minimálnou pevnosťou v tlaku 42,5 MPa po 28 dňoch a minimálnou začiatočnou pevnosťou 10,0 MPa po 2 dňoch.

Prednosti:
• výborná plasticita (poter, betón)
• veľmi ľahké spracovanie kladenia poteru
• veľmi ľahké hladenie poteru
• bezproblémové spracovanie v miešačke pre strojový poter
• bezproblémová doprava strojového poteru pneumatickou dopravou
• vysoké konečné pevnosti betónov
• výborná spracovateľnosť (omietky, poter, betón)

Použitie:
• výroba prostého betónu a železobetónu vyšších pevnostných tried