Vápennopieskové tehly (VPC) sa dajú použiť pre obvodové a vnútorné murivo.

V interiéri sa dá použiť ako pre nosné, tak výplňové deliace steny a to predovšetkým pre svoju pevnosť v tlaku a zvukové izolačné vlastnosti. Pre vyššie uvedené vlastnosti sú vápennopieskové tehly ideálnym materiálom tiež pre vymurovanie teplene izolačných viacvrsvových obvodových stien. Preto je spoločnost KM Beta jedným zo štyroch autorov prvého cetrifikovaného systému stenových sendvičových konštrukcií na domácom trhu, ktorý nesie obchodnú značku SENDWIX.

V exteriéri možno vápennopieskové tehly použiť napr. na stavbu plotov, stienok, klenb, komínov a krbových telies. Zvláštne postavenie v našej ponuke majú vápennopieskové obkladové pásiky, ktoré sa používajú pre dekoratívne obklady stien z rôznych materiálov.

Rozmery

Lícová tehla NF
240x115x71 mm
Lícová tehla VF
290x140x65 mm
Lícová tehla 5DF-P štiepaná
240x71x113 mm
Lícová tehla NF štiepaná
240x58x71 mm
Lícová tehla VF štiepaná
290x70x65 mm