Tradičný formát v elegantných farbách. Jednoduchý tvar, rovné línie a pestrá farebná škála. S dlažbou Klasiko je možné skombinovať formáty a vytvárať vždy jedinečné plochy, ktoré budú pôsobiť elegantne a moderne. Dlažba Klasiko prináša rýchlu pokládku a pestrý vzor priamo na palete. To všetko v odtieňoch jury hnedej, sivo-grafitovej, mušľovej, ale aj sahara, terakota a klasickej sivej. Betónové tvarovky z prostého betónu vibrolisované, dvojvrstvové. Spodná vrstva zabezpečuje pevnosť v priečnom ťahu. Vrchná vrstva zabezpečuje odolnosť proti mrazu a rozmrazovacím látkam, proti obrusnosti a mechanickým vplyvom.

Použitie:

  • Dláždené plochy so zvláštnymi požiadavkami na vzhľad a architektonické stvárnenie
  • Chodníky, dráhy pre cyklistov, parkoviská pre osobné autá, terasy, záhradné cesty
  • Zaťažiteľnosť : hrúbka 6 cm – vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg

Vlastnosti:

  • systém vymedzovacích výčnelkov
  • univerzálnosť použitia
  • kombiformát- riadkový vzor kladenia už na palete
  • systém je možné kombinovať s dlažbou Klasiko
  • hospodárnosť a trvanlivosť
  • odolnosť proti pošmyknutiu a odolnosť