Vápennocementová strojová jadrová omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie. Veľkosť zrna 1 mm. Baumit Jadrovú omietku je možné spracovať vhodnými omietacími strojmi napr. PFT G4, m-tec m3, putzknecht S58 a pod., ktoré sú vybavené kontinuálnou miešačkou s automatickým dávkovaním predpísaného množstva vody. Pred nanášaním omietky je potrebné vytvoriť kontaktný mostík pomocou Baumit Prednástreku, technologická prestávka min. 3 dni.

Vlastnosti:

  • Minerálna jadrová vápennocementová omietka
  • Nízka nasiakavosť
  • Paropriepustná
  • Strojové spracovanie
  • Pre interiér a exteriér

Použitie:

  • Strojová jadrová omietka pre všetky vonkajšie aj vnútorné priestory
  • Obzvlášť vhodná pri nanášaní väčších hrúbok omietok