Vápennocementová jadrová omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie, ručné spracovanie. Pred nanášaním omietky je potrebné vytvoriť kontaktný mostík pomocou Baumit Prednástreku, technologická prestávka min. 3 dni. Po nanesení jadrovej omietky dodržať technologickú prestávku min. 10 dní/1 cm hrúbky omietky. Následne naniesť štukovú vrstvu napr. pomocou stierky Baumit MultiRenova.

Použitie:

  • Ručná omietka pre všetky vonkajšie aj vnútorné priestory
  • Obzvlášť vhodná pri nanášaní väčších hrúbok omietok

Vlastnosti:

  • Minerálna jadrová vápennocementová omietka
  • Ručné spracovanie
  • Málo nasiakavá
  • Paropriepustná
  • Pre interiér a exteriér