Asfaltovaný hydroizolačný pás na sklenenej rohoži, krycou vrstvou z oxidovaného asfaltu s plnidlom, na vrchnej strane jemným minerálnym posypom a na spodnej strane separačnou fóliou. Je určený na použitie vo viacvrstvových hydroizolačných systémoch plochých striech a v systémoch spodných stavieb ako pás proti vlhkosti typ A.

Spracováva sa plnoplošným natavením. Neodporúča sa jeho používanie proti tlakovej vode a ako vrchná vrstva strešného systému.

Asfaltovaný pás nazývaná aj ako asfaltový pás, asfaltová lepenka alebo ipa lepenka. Asfaltový pás dnes už existuje vo viacerých prevedeniach. Takzvaný „klasický“ oxidovaný pás slúži pre hydroizoláciu striech a spodných stavieb s nižším rozpočtom. Modifikovaný asfaltový pás má väčšiu odolnosť pri montáži a poskytuje odolnejšiu hydroizoláciu stavby.