Asfaltovaný hydroizolačný pás na sklenenej tkanine, krycou vrstvou z oxidovaného asfaltu s plnidlom, na vrchnej strane jemným minerálnym posypom a na spodnej strane separačnou fóliou. Je určený na použitie vo viacvrstvových hydroizolačných systémoch plochých striech a v systémoch spodných stavieb ako pás proti tlakovej vode typ T a protiradónová ochrana. Neodporúča sa jeho používanie ako vrchná vrstva strešného systému. Spracováva sa plnoplošným natavením.

Pomoc pri výbere produktu:

  • Asfaltovaný pás nazývaná aj ako asfaltový pás, asfaltová lepenka alebo ipa lepenka
  • Asfaltový pás dnes už existuje vo viacerých prevedeniach
  • Takzvaný „klasický“ oxidovaný pás slúži pre hydroizoláciu striech a spodných stavieb s nižším rozpočtom
  • Modifikovaný asfaltový pás má väčšiu odolnosť pri montáži a poskytuje odolnejšiu hydroizoláciu stavby