Netkaná geotextília je vyrobená z mixu PES a PP. Používa sa v stavebníctve za účelom separácie, filtrácie, vystužovania a drenáže.

Charakteristika separačná (oddeľovanie)

  • Zabraňuje miešaniu konštrukčných vrstiev;Zvyšuje nosnosť tým, že bráni úniku materiálu do podložia
  • Spevňuje a stabilizuje vrstvy štrkopiesku a štrkodrviny
  • Zaisťuje dlhodobú stabilitu konštrukčných vrstiev

Charakteristika filtračná

  • Zabraňuje migrácií jemného materiálu do materiálu hrubého pri prietoku vody zeminou
  • Udržuje prietok vody v zemine pri minimálnej tlakovej strate
  • Zabraňuje prelínaniu častíc z jednotlivých vrstiev pri dynamickom zaťažení vyvolávaným dopravou