Geotextília je vyrobená zo 100 % PES. Používa sa v stavebníctve za účelom separácie a filtrácie. Gramáž geotextílie: 120, 150, 200, 300, 400 a 500 g / m2.

Charakteristika separačná

  • Zabraňuje miešaniu konštrukčných vrstiev
  • Zvyšuje nosnosť tým, že bráni úniku materiálu do podložia
  • Spevňuje a stabilizuje vrstvy štrkopiesku a štrkodrviny
  • Zaisťuje dlhodobú stabilitu konštrukčných vrstiev

Charakteristika filtračná

  • Zabraňuje migrácií jemného materiálu do materiálu hrubého pri prietoku vody zeminou
  • Udržuje prietok vody v zemine pri minimálnej tlakovej strate
  • Zabraňuje prelínaniu častíc z jednotlivých vrstiev pri dynamickom zaťažení vyvolávaným dopravou