Geotextília je vyrobená z 60 % PET a 40 % vopred nešpecifikovanej zmesi PP a PET. Základná pevnosť bola pri geotextílii Extra docielená vpichovaním vlákien. Gramáž 200, 300 a 400 g / m2. Používa sa v stavebníctve za účelom separácie, filtrácie a ochrany.

Charakteristika filtračná

  • Zabraňuje migrácií jemného materiálu do materiálu hrubého pri prietoku vody zeminou
  • Udržuje prietok vody v zemine pri minimálnej tlakovej strate
  • Zabraňuje prelínaniu častíc z jednotlivých vrstiev pri dynamickom zaťažení vyvolávaným dopravou

Charakteristika separačná

  • Zabraňuje miešaniu konštrukčných vrstiev
  • Zvyšuje nosnosť tým, že bráni úniku materiálu do podloží
  • Spevňuje a stabilizuje vrstvy štrkopiesku a štrkodrvy
  • Zaisťuje dlhodobú stabilitu konštrukčných vrstiev

Charakteristika ochranná

  • Mechanicky odolná proti prerazeniu
  • Ochrana iných izolácií proti poškodeniu