Flexicem je vysokopecný cement pevnostnej triedy 32,5 N s normálnou počiatočnou pevnosťou – garantovaná je minimálna pevnosť v tlaku 32,5 MPa po 28 dňoch a minimálna počiatočná pevnosť v tlaku 16,0 MPa po 7 dňoch.

Prednosti:
• normálny nárast počiatočných pevností
• vhodný na spracovanie najmä v letných mesiacoch
• výborná spracovateľnosť (betón, omietky, poter)
• výborná plasticita (betón, poter)
• veľmi ľahké spracovanie kladenia poteru
• zvýšená odolnosť voči agresívnym prostrediam

Použitie:
• výroba prostého betónu a železobetónu všetkých bežne
používaných pevnostných tried
• výroba mált na murovanie a omietok
• vhodný na zhotovovanie poterov