Vodou riediteľný fasádny náter na báze draselného vodného skla, pripravený na priame použitie pre exteriér aj interiér. Určený najmä na farebné stvárnenie fasád pri renováciách a modernizáciách.

Vlastnosti:

 • Vysoko priepustný pre vodnú paru
 • Výborné krycie schopnosti
 • Odolný voči poveternostným vplyvom
 • Odoný voči UV žiareniu
 • Odolný voči hnilobe a plesniam
 • Široký výber odtieňov

Použitie:

 • Je určený najmä na farebné stvárnenie starých i nových fasád alebo fasád po rekonštrukciách, modernizáciách a renováciách
 • Na obnovu starých fasád s disperzným podkladom a na farebné dokončenie a egalizáciu suchých minerálnych omietok
 • Podporuje ochranu stavby pred poveternostnými vplyvmi
 • Konečná povrchová úprava tepelnoizolačných kontaktných systémov
 • Vhodný aj na konečnú povrchovú úpravu sanačných systémov na vlhké murivo.