Extra jemná vonkajšia omietka na vápennocementovej báze so špeciálnymi prísadami. Vhodná aj pre ručné spracovanie. Omietka Feinputz A sa dodáva v 40 kg papierových vreciach. Skladujte na suchom mieste po dobu jedného roka od dátumu výroby uvedeného na obale.

Technické údaje:

  • Max. veľkosť zrna: 1,2 mm
  • Pevnosť v tlaku: 0,1 N/mm2
  • Čas na spracovanie: 2 hodiny
  • Výdatnosť:1 vrece (40 kg) = cca. 22 l mokrej malty
  • Potreba zámesovej vody: cca. 10 liter/vrece
  • Min. hrúbka omietky: 2,0 mm
  • Spotreba materiálu: 1 vrece/cca. 8 m2