Tvárnice PUZZLE BLOCK (stratené debnenie) sú tvárnice, ktoré sa používajú na výstavbu základových pásov, oporných múrov alebo plotov bez použitia debnenia. Tvárnice sú vhodné tiež pre rýchle zhotovenie nosného obvodového nezatepleného muriva garáží, záhradných domčekov alebo vonkajších krbov. Tento postup prináša nielen časovú a finančnú úsporu, ale odpadá nutnosť pred a po betonáži základy prácne odbedňovať. Všetky typy tvárnic majú tzv. systém PERO+DRÁŽKU, ktorý uľahčuje výstavbu, pretože tvárnice do seba jednoducho vzájomne zapadajú.

Rozmery

ŠBT 15 P+D
500 x 150 x 250 mm
ŠBT 20 P+D
500 x 200 x 250 mm
ŠBT 24 P+D
500 x 240 x 250 mm
ŠBT 30 P+D
500 x 300 x 250 mm
ŠBT 40 P+D
500 x 400 x 250 mm