Betónové tvárnice z prostého betónu s priebežnou dutinou pre výplňový betón a s drážkou na uloženie výstuže.

Výhody:

  • jednoduchá, suchá montáž
  • presné ukladanie
  • dobrá priľnavosť omietky
  • úspora debnenia, času a nákladov
  • možnosť upravovania vŕtaním, sekaním a frézovaním

Použitie:

  • Debniace tvárnice je možné použiť ako stratené debnenie na vytvorenie betónovej resp. železobetónovej steny
  • Používajú sa na steny suterénov, základy, sokle, šachty, steny bazénov, oplotenia, oporné múry a pod.

Rozmery

DT 15
500 x 250 x 150 mm
DT 20
500 x 250 x 200 mm
DT 25
500 x 250 x 250 mm
DT 30
500 x 250 x 300 mm
DT 40
500 x 250 x 400 mm