Debniace tvárnice pilierové slúžia na vytvorenie pilierov a stĺpov.

Rozmery

DTP 25
250 x 250 x 250 mm
DTP 30
250 x 300 x 300 mm