Debniace tvárnice (stratené debnenie) je možné použiť na vytvorenie betónovej resp. železobetónovej steny bez potreby montáže šalovania. Podstatne zlacňujú a zjednodušujú stavbu základov. Používajú sa na stavbu stien a priečok suterénov, rôzne šachty, steny bazénov, ale aj ako oporné múry a ploty. Tvárnice sú vyrobené z prostého betónu, ich vnútorná dutina sa zalieva betónovou zmesou.

Hlavné výhody:

  • jednoduchá suchá montáž
  • presné ukladanie
  • dobrá priľnavosť omietky
  • úspora debnenia, času a nákladov
  • deliteľné a koncové tvárnice sú v každej palete
  • možnosť upravovať sekaním, vŕtaním, frézovaním

Rozmery

H 15
500 x 250 x 150 mm
H 20
500 x 250 x 200 mm
H 25
500 x 250 x 240 mm
H 30
500 x 250 x 300 mm
H 40
500 x 250 x 400 mm