Vysokopevnostný cement pre všestranné použitie, s veľmi dobrou spracovateľnosťou a objemovou stálosťou, určený pre všetky typy betónov a mált. Vhodný aj pre betonárske práce, pri ktorých sa vyžadujú vysoké koncové pevnosti a vyššia zaťažiteľnosť konštrukcie.

Použitie
• prostý betón a železobetón aj vyšších pevnostných tried
• betónové plochy
• podkladové betóny
• výroba drobných pohľadových prvkov (betónové ploty)
• betóny a betónové prvky vystavené mechanickému zaťaženiu
• cementové potery, omietky a malty

Výhody
• vysoké koncové pevnosti
• veľmi dobrá spracovateľnosť ho predurčuje na výrobu omietok a poterov a umožňuje dlhšiu manipuláciu pri ukladaní betónu
• vďaka mimoriadnej plasticite a dobrej čerpateľnosti je vhodný pre strojové spracovanie (strojové potery a omietky)
• je odolný voči mierne agresívnemu prostrediu