Citytop kombi je klasická dlažba, vyrábaná štandardnou technológiou. Jednoduchý a decentný charakter ju predurčuje na tvorbu veľkých príjemne pôsobiacich plôch. Zatraktívni chodníky, ulice a parkoviská miest a obcí. Verejné priestranstvá budú pôsobiť prívetivejšie.

Možnosti použitia:

Vhodná najmä do exteriéru na chodníky, parkové a záhradné komunikácie pre peších, terasy, okolie bazénov, nádvoria rodinných domov, spevnené a okrasné plochy rodinných domov, príjazdové cesty k rodinným domom, verejné parkoviská atď. Vyrába sa v hrúbke 6 cm, je vhodná pre pochôdzne plochy a pojazdné plochy zaťažené osobnou a nákladnou dopravou (do 3,5 t) pri zodpovedajúcej skladbe podkladových vrstiev a spôsobe pokládky.

Charakteristika:

  • systémová dlažba s nášľapnou vrstvou z kremičitého piesku
  • zvýšená odolnosť a oderuvzdornosť
  • odolnosť voči UV žiareniu
  • mrazuvzdornosť a odolnosť voči soliam
  • protišmyková