Dvojzložkový chemický kotviaci systém na báze polyesterových živíc bez styrenu pre veľmi rýchle kotvenie s vysokou pevnosťou, vytvrdzujúci chemickým procesom.

Vlastnosti:

  • Okamžite použiteľný, ľahko aplikovateľný
  • Skrátený vytvrdzovací čas – krátka doba tuhnutia
  • Vysoká pevnosť kotvených materiálov bez rozperných tlakov 1kN = 100kg
  • Bez zápachu
  • Rýchlo tuhnúci

Použitie:

  • Chemické kotvenie oceľových tyčí, pätiek, zábradlí a šroubov
  • Kotvenie do podkladov z betónu, tvárnic, plného muriva, dutých tehál apod.
  • Kotvenie mechanického upevňovania výkladov, garážových dverí, výkladných skríň apod.
  • Pri aplikácii do dutinových materiálov je nutné použiť plastové alebo kovové sitko a otvor je potrebné kompletne vyplniť maltou
  • Pri kotvení do plných materiálov sa sitká nepoužívajú a otvor sa vyplňuje z 1/3 až 1/2