Betónové tvárnice z prostého betónu vibrolisované, dvojvrstvové. Spodná vrstva zabezpečuje pevnosť v ťahu za ohybu a mechanickú stabilitu. Vrchná vrstva zabezpečuje odolnosť proti mrazu a rozmrazovacím látkam, proti obrusnosti a mechanickým vplyvom.

Vlastnosti:

  • jednoduchý efektný vzhľad
  • mnohostranné použitie
  • rozmer 100 x 10 x 20 cm
  • výška 20 cm

Použitie:

  • Ukončenie plôch vytvorených z dlažieb a dlaždíc, ukončenie komunikácií, chodníkov, vytvorenie prevýšení pri výstavbe ciest, ohraničenie terás