Oblúkové betónové tvárnice z prostého betónu vibrolisované, dvojvrstvové. Spodná vrstva zabezpečuje pevnosť v ťahu pri ohybe, mechanickú stabilitu a odolnosť proti mrazu. Vrchná vrstva zabezpečuje odolnosť proti mrazu a rozmrazovacím látkam, proti obrusnosti a mechanickým vplyvom.

Vlastnosti:

  • estetické ohraničenie oblúkových plôch
  • jednoduchá a rýchla realizácia oblúkov v rôznych polomeroch
  • rozmer 78 x 15 (11) x 26 cm
  • rôzne polomery

Použitie:

Ukončenie oblúkových plôch vytvorených z dlažieb a dlaždíc, ukončenie komunikácia – chodník, vytvorenie prevýšení pri výstavbe ciest a komunikácii v oblúkoch.

Rozmery

Vonkajší polomer
2 m
Vonkajší polomer
3 m
Vonkajší polomer
4 m
Vonkajší polomer
4 m
Vonkajší polomer
8 m