Betónové tvárnice z prostého betónu vibrolisované, dvojvrstvové. Spodná vrstva zabezpečuje pevnosť v ťahu pri ohybe, mechanickú stabilitu a odolnosť proti mrazu. Vrchná vrstva zabezpečuje odolnosť proti mrazu a rozmrazovacím látkam, proti obrusnosti a mechanickým vplyvom.

Vlastnosti:

  • jednoduchý efektný vzhľad
  • mnohostranné použitie
  • rozmer 100 x 20 x 15 (10) cm
  • výška 15 (10) cm

Použitie:

  • Obrubník cestný nábehový sa používa na plynulý prechod medzi pojazdovou komunikáciou a parkoviskom, garážou, chodníkom alebo okolitým terénom. Sú dôležitou súčasťou v budovaní pochôdznych alebo pojazdových komunikácií, ktoré elegantne spájajú
  • Plynulý prechod mezi obrubníkom cestným nábehovým  a obrubníkom cestným vytvoríme obrubníkom prechodovým
  • Obrubník nábehový nemusíte použiť iba k vydláždeným plochám, môžete ich využiť na plynulý prechod akejkoľvek plochy s výškovým rozdielom 50 mm

Rozmery

Vonkajší polomer
2 m
Vonkajší polomer
3 m
Vonkajší polomer
4 m
Vonkajší polomer
4 m
Vonkajší polomer
8 m