Univerzálne stavebné lepidlo triedy C1T podľa STN EN 12004 na lepenie obkladov a dlažby, mrazuvzdorné. Cementové lepidlo so zníženým sklzom – to znamená, že obkladový prvok po uložení do lepiaceho lôžka má znížený sklz smerom dolu na zvislej alebo naklonenej rovine. Baumit Baukleber je vhodný i na vytvorenie výstužnej vrstvy s vloženou sklotextilnou mriežkou na podklad z presných pórobetónových tvárnic v interiéri. Na túto vrstvu sa následne aplikuje štuková vrstva z omietky Baumit Perla Maxima.

Vlastnosti:

  • Normálne tvrdnúca cementová zmes (C1) so zníženým sklzom (T),
  • Mrazuvzdorná
  • Ľahko spracovateľná
  • Univerzálne stavebné lepidlo
  • Vhodné pre obklady a dlažby
  • Trieda C1T

Použitie:

  • Lepiaca zmes pre lepenie bežných keramických obkladov a dlažieb hlavne pre oblasť interiérov
  • Lepenie vhodné na pevný podklad ako betón, pórobetón, vyzreté vápennocementové omietky a pod.
  • Baumit Baukleber s vloženou sklotextilnou mriežkou je vhodný aj ako úprava presne vymurovaných pórobetónových tvárnic v interiéri