Tvárnice RUBIK PLUS (stratené debnenie) sú betonové tvárnice, so širokým využitím na výstavbu múrov, plotov a stĺpov a rôznych betonových konštrukcií bez použitia betonového debnenia. Tento postup prináša nielen časovú a finančnú úsporu, ale odpadá nutnosť pred a po betonáži základy prácne odbedňovať

Rozmery

Kocka 20
200×200×250 mm
Kocka 25
250×250×250 mm
Kocka 30
300×300×250 mm
Kocka 40
400×400×250 mm