Vodonepriepustný suchý betón s vysokou pevnosťou triedy pevnosti C30/37, pre ručné aj strojové spracovanie. Vhodný na zhotovenie nádrží, zásobníkov, vodojemov, žúmp, základov, oporných múrov, ako aj na stavby, ktoré sú trvalo vystavené účinkom tlaku podzemnej vody. Zrnitosť 4 mm. Minimálna hrúbka vodonepriepustnej konštrukcie z Baumit WU Betonu je 10 cm. Pri väčších hrúbkach nanášať betón viacvrstvovo, s nanášaním ďalších vrstiev na zavädnutý podklad. Jednotlivé vrstvy dostatočne zhutniť. Počas prvých dní chrániť povrch betónu pred nadmerným odparovaním vody a to napr. prekrytím fóliou, tkaninami, ošetrením povrchu vhodným ošetrovacím prostriedkom alebo kropením čistou vodou.

Vlastnosti:

  • Vodonepriepustný betón
  • Vysoká pevnosť
  • Univerzálne použitie

Použitie:

  • Baumit WU Beton je možné spracovať ako bežný betón, liatím do debnenia alebo striekaním
  • Vhodný na zhotovenie nádrží, zásobníkov, vodojemov ako aj na stavebné konštrukcie pozemných stavieb, ktoré sú trvalo vystavené účinkom tlaku podzemnej vody (odolnosť proti priesaku vody max. 30 mm).