Uzatvárací disk na báze polystyrénu, resp. minerálnej vlny na uzavretie otvoru po zafrézovaní taniera Kotvy S, kotvy STR U 2G, resp. STR H do izolačnej dosky. Priemer disku 65 mm, hrúbka 15 mm. Zafrézovanie Baumit Kotvy STR U 2G a uzavretie Uzatváracím diskom STR U je možné použiť len pre izolačné dosky s hrúbkou min. 80 mm. Po vyvŕtaní otvoru zatlačiť do vrtu kotvu a následne vŕtačkou vybavenou montážnym nadstavcom kotvu priskrutkovať. Kotva sa zafrézuje 15 mm pod povrch izolantu. Vzniknutý otvor následne vyplniť uzatváracím diskom z polystyrénu alebo z minerálnej vlny.

Vlastnosti:

  • Doplnok ku kotvám pri zápustnej montáži
  • Zníženie tepelných mostov v mieste kotvenia
  • Rôzny materiál podľa typu izolantu
  • Varianty: EPS šedá, biela, mineral a resol