Špeciálna prísada do fasádnych povrchových úprav Baumit SilikonTop a Baumit GranoporTop urýchľujúca proces ich zrenia pri nižších teplotách, resp. vysokej vlhkosti vzduchu. Pre správne vyzretie omietky je dôležité dodržať presné dávkovanie. Na jedno 25 kg vedro fasádnej omietky pridávame 250 ml balenie prísady. Zimnú prísadu môžeme použiť pre fasádne omietky Baumit SilikonTop a GranoporTop pri aplikácii pri nižších teplotách, vyššej vlhkosti, ako aj pri hmlistom počasí.

Vlastnosti:

  • Urýchľuje proces zrenia omietky
  • Vhodná pri nízkych teplotách
  • Jednoduchá aplikácia
  • Balenie 250ml

Použitie:

  • Omietky Baumit SilikonTop a Baumit GranoporTop s prísadou Baumit SpeedTop je možné nanášať pri vonkajšej teplote v rozpätí teplôt +1°C až +15°C a relatívnej vzdušnej vlhkosti menej ako 95 % (iné poveternostné podmienky môžu negatívne ovplyvniť priebeh zrenia omietky).