Maltová zmes určená na tenkovrstvové spájanie pórobetónových tvárnic, dosiek, U-profilov, vencoviek, prekladov a pod. Maltu nanášať na hladkú stranu presnej tvárnice zubovým hladidlom v hrúbke 1 – 3 mm a to v ložnej a styčnej škáre. Pri tvárniciach s perom a drážkou nanášať lepiacu maltu iba na ložnú škáru. Maltu nanášať vždy len na dĺžku 2 – 3 tvárnic. Na čerstvo nanesenú maltu osadiť čisté murovacie tvárnice a vyrovnať do požadovanej polohy gumovým kladivom. Korigovať polohu tvárnic je možné po nalepení v priebehu cca 5 min.

Vlastnosti:

  • Maltová zmes na tenkovrstvové spájanie
  • Pevnosť v tlaku 5 MPa
  • Ručné spracovanie
  • Balenie 25kg

Použitie:

  • Maltová zmes určená na tenkovrstvové spájanie lepením tvárnic, dosiek, U-profilov, vencoviek, prekladov, prekladových trámcov, schodiskových dielcov a iných konštrukčných prvkov z pórobetónu
  • Malta je vhodná taktiež na lepenie všetkých ostatných druhov tvárnic (tvárnice Liapor a pod.), komínových tvárnic a ostatných konštrukčných prvkov, ktoré umožňujú tenkovrstvové lepenie