Univerzálna samonivelizačná stierka triedy CA-C20-F6 na báze sadrového spojiva na vyrovnanie povrchu cementových a anhydritových poterov pred kladením podlahovej krytiny. Vhodná i na potery s podlahovým vykurovaním. Pre hrúbky 1 – 25 mm. Podklad vopred ošetriť vhodným penetračným náterom, Baumit Grund na nasiakavé podklady a Baumit SuperPrimer na nenasiakavé podklady.

Vlastnosti:

  • Samonivelizačná stierka
  • Pre hrúbky 1 – 25 mm
  • Pre interiér
  • Tvrdnúca bez nežiadúcich pnutí
  • Dosahujúca optimálny rozliv a tekutosť
  • Pri vyšších hrúbkach je odolná voči vzniku trhlín
  • Balenie 25kg

Použitie:

  • Samonivelizačná stierka na vyrovnanie nerovností podkladových sadrových aj cementových poterov v rozsahu od 1 do 25 mm pred kladením keramickej krytiny, laminátových podláh, textilných krytín a iných bežných podlahovín. Materiál je vhodný aj na potery s podlahovým vykurovaním
  • Použitie rozličných lepených podlahových krytín (napr. drevené parkety, vinylové dielce a pod.) je potrebné konzultovať s výrobcom krytín a ich realizátorom