Jednovrstvová vápennocementová omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie, ručné spracovanie. Omietka obsahuje biely cement. Pri väčších a premenlivých hrúbkach nanášať omietku v dvoch vrstvách. Prvú vrstvu naniesť v hrúbke max. 25 mm, povrch zdrsniť alebo nahrubo stiahnuť latou do roviny. Po technologickej prestávke cca 24 hod. naniesť druhú vrstvu v hrúbke 5 – 7 mm a povrch zahladiť. V prípade omietania muriva v exteriéri použiť ako kontaktný mostík Baumit Prednástrek, technologická prestávka min. 3 dni.

Vlastnosti:

  • Vápennocementová biela omietka
  • Pre ručné spracovanie
  • Pre interiér a exteriér
  • Jednovrstvová
  • Nahrubo stiahnutá alebo s hladeným povrchom
  • Možnosť priameho nanášania interiérovej farby bez štukovej medzivrstvy
  • Difúzne otvorená

Použitie:

  • Ručná omietka pre všetky vnútorné priestory, vrátane kuchýň, kúpeľní a priestorov s podobným využitím a miernym vlhkostným zaťažením ako aj exteriér, obzvlášť vhodná na pórobetón
  • Omietku je možné spracovať aj strojovo