Jednovrstvová vápennocementová strojová omietka, difúzne otvorená, hydrofobizovaná. Pre vonkajšie použitie, nahrubo stiahnutá alebo s hladeným povrchom. Podklad ako tehlové murivo, betón a pod. pred omietaním ošetriť kontaktným mostíkom – Baumit Prednástrek. Technologická prestávka cca 3 dni. Pri väčších a premenlivých hrúbkach nanášať omietku v dvoch vrstvách. Prvú vrstvu naniesť v hrúbke max. 25 mm, povrch zdrsniť alebo nahrubo stiahnuť latou do roviny. Po technologickej prestávke cca 24 hod. naniesť druhú vrstvu v hrúbke 5 – 7 mm a povrch zahladiť.

Vlastnosti:

  • Vápennocementová jednovrstvová omietka
  • Strojové spracovanie
  • Pre exteriér
  • Difúzne otvorená
  • Hydrofobizovaná
  • Balenie 40kg

Použitie:

  • Strojová omietka pre všetky vonkajšie aj vnútorné priestory, nahrubo stiahnutá alebo s hladeným povrchom