Omietka z pestrých kamienkov (marmolit) na vonkajšie použitie. Vhodná pre oblasť soklov a fasádne detaily. Odtiene podľa vzorkovnice Baumit Mosaik Life. Omietka nie je vhodná na vápenné omietky a tepelnoizolačné omietky. Platí od 1.3.2020: Odtiene Natural Line M342, M343 a M344 a odtiene Essential Line M314, M317 a M331, označené vo vzorkovnici sú vhodné celoplošne len na ETICS s minerálnym izolantom, v prípade izolantu EPS a XPS len na malé plochy menšie ako 1 m². Príprava podkladu Baumit PremiumPrimer, pre odtiene M314, M317, M330, M331, M340, M341, M342, M343 a M344 odporúčame prifarbený základný náter – viac informácií v technickom liste výrobku.

Vlastnosti:

  • Dekoratívna omietka z pestrých kamienkov
  • Vodoodpudivá, odolná voči poveternostným vplyvom
  • Určená najmä pre oblasť soklov
  • Výborná mechanická odolnosťou
  • Dostatočne paropriepustná
  • Ľahko spracovateľná
  • Balenie 25kg

Použitie:

  • Vodoodpudivá omietka z pestrých kamienkov s vysokou mechanickou odolnosťou vhodná predovšetkým v oblasti soklovej časti budov a do častí kde dochádza k častému odstrekovaniu vody
  • Omietka je vhodná aj na dekoratívne stvárnenie fasád