Univerzálna tanierová skrutkovacia kotva s oceľovým tŕňom na mechanické kotvenie polystyrénových a minerálnych izolačných dosiek k nosnej konštrukcii. Vhodná do všetkých typov podkladu. Dĺžka kotvy: 115, 135, 155, 175, 195, 215, 235, 255 mm; Ďalšie dĺžky s rozstupom 20 mm až do 455 mm. Zapustená montáž: Po vyvŕtaní otvoru zatlačiť do vrtu Baumit Kotvu STR U 2G a následne vŕtačkou vybavenou montážnym nadstavcom STR tool 2G kotvu priskrutkovať. Kotva sa zafrézuje 15 mm pod povrch izolantu. Vzniknutý otvor následne vyplniť uzatváracím diskom z polystyrénu alebo z minerálnej vlny. Týmto spôsobom je možné kotviť izolanty s hrúbkou min. 80 mm. Mechanické kotvenie je možné po technologickej prestávke min. 24 hod. po nalepení izolačných dosiek. Potrebná min. dĺžka kotvy: d = d1 + d2 + d3, pričom d1 je min. kotevná dĺžka danej kotvy, d2 je skutočná max. hrúbka omietky v podklade, d3 je navrhnutá hrúbka izolantu zväčšená o hrúbku lepiacej malty (cca 1 cm pri novostavbách, 2 cm pri rekonštrukcii).

Vlastnosti:

  • Pre všetky typy podkladov
  • Skúšané podľa ETAG 014
  • Bez tepelných mostov
  • Dĺžka kotvy: 115, 135, 155, 175, 195, 215, 235, 255 mm
  • Ďalšie dĺžky s rozstupom 20 mm až do 455 mm

Použitie:

  • Baumit STR U 2G je určená pre mechanické upevnenie fasádnych izolačných dosiek na báze polystyrénu a minerálnej vlny hlavne pomocou zapustenia do izolantu
  • Použitie kotvy s uzatváracími diskami zabraňuje vykresľovaniu tanierov kotiev na fasáde
  • Vhodné do podkladu triedy A, B, C, D, E (betón, plná tehla, dierovaná a dutinová tehla, ľahké betón, pórobetón)
  • Súčasť tepelnoizolačných systémov Baumit