Skrutkovacia rozperná kotva s oceľovým tŕňom na mechanické kotvenie polystyrénových a minerálnych izolačných dosiek k nosnej konštrukcii. Vhodná pre všetky typy podkladu – betón, plná tehla, dutinová tehla, ľahký betón, pórobetón. Dĺžka kotvy: 115, 135, 155, 175, 195, 215, 235, 255 mm; Ďalšie dĺžky s rozstupom 20 mm až do 355 mm. Zapustená montáž: Po vyvŕtaní otvoru zatlačiť do vrtu Baumit Kotvu PTH-S a následne vŕtačkou vybavenou montážnym nadstavcom Baumit Montážny prípravok MPS kotvu priskrutkovať. Kotva sa zafrézuje pod povrch izolantu. Vzniknutý otvor následne vyplniť Baumit Izolačnou zátkou IZ z polystyrénu alebo z minerálnej vlny. Týmto spôsobom je možné kotviť izolanty s hrúbkou min. 80 mm. Mechanické kotvenie je možné po technologickej prestávke min. 24 hod. po nalepení izolačných dosiek. Potrebná min. dĺžka kotvy: d = d1 + d2 + d3, pričom d1 je min. kotevná dĺžka danej kotvy, d2 je skutočná max. hrúbka omietky v podklade, d3 je navrhnutá hrúbka izolantu zväčšená o hrúbku lepiacej malty (cca 2 cm).

Vlastnosti:

  • Pre všetky typy podkladu – betón, plná tehla, dutinová tehla, ľahký betón, pórobetón
  • Skúšané podľa ETAG 014
  • Bez tepelných mostov
  • Dĺžka kotvy: 115, 135, 155, 175, 195, 215, 235, 255 mm
  • Ďalšie dĺžky s rozstupom 20 mm až do 355 mm

Použitie:

  • Baumit Kotva PTH-S je určená pre machanické upevnenie fasádnych izolačných dosiek na báze polystyrénu a minerálnej vlny k nosnej konštrukcii
  • Vhodné do podkladu triedy A, B, C, D, E (betón, plná tehla, dierovaná a dutinová tehla, ľahký betón, pórobetón)
  • Systémová súčasť tepelnoizolačných systémov