Vodou riediteľný penetračný náter s výbornými adhéznymi vlastnosťami, určený na prípravu nasiakavých podkladov pred následnou aplikáciou omietok, podlahových poterov a stierok alebo lepidiel na obklady a dlažby. Penetračný náter na vyrovnanie a zníženie nasiakavosti silne alebo nerovnomerne nasiakavého podkladu predovšetkým keramických tehál, vápennopieskových tvárnic, pórobetónu, cementových a anhydritových poterov a pod. Bez obsahu rozpúšťadiel, modrej farby. Baumit Grund nahrádza aj výrobok Baumit Regulátor nasiakavosti, ktorý bol od 1.3. 2020 vyradený z predaja.

Vlastnosti:

  • Na vyrovnanie nasiakavosti pre nasiakavé podklady
  • Príprava podkladu pod omietky, potery a stierky
  • Balenie: 5kg, 10kg

Použitie:

  • V interiéri aj exteriéri
  • Riedenie: 1 diel koncentrátu/ 2–3 diely vody podľa nasiakavosti podkladu – príprava podkladu pre omietky
  • V prípade použitia ako príprava podkladu pre podlahové potery a stierky neriediť
  • Príprava podkladu v interiéri pred následným nanesením samonivelizačných stierok a poterov, vápenných, vápennocementových a sadrových omietok Baumit, cementových lepiacich mált (napr. Baumit Baumacol) a pod. Materiál je vhodný aj pre použitie na potery s podlahovým vykurovaním a na steny