Suchá betónová zmes triedy CT-C30-F5 podľa STN EN 13813 na vytvorenie kontaktných poterov s premenlivou hrúbkou vrstvy ako je napr. vyspádovanie balkónov, loggií, terás, kúpeľní, spŕch, umyvární a pod. Zrnitosť 4 mm. Pri väčších hrúbkach ako 40 mm odporúčame dvojvrstvové spracovanie. Po zatuhnutí prvej vrstvy (cca 12 hod.) realizovať druhú vrstvu betónu. Ak by prvá vrstva vyschla je potrebné pred nanesením druhej vrstvy použiť penetračný náter Baumit Grund. Pred nanesením betónovej zmesi ošetriť nasiakavé podklady penetračným náterom Baumit Grund, nenasiakavé podklady náterom Baumit SuperPrimer.

Vlastnosti:

  • Spádový betón
  • Interiér a exteriér
  • Vystužený vláknami
  • Balenie: 25kg

Použitie:

  • Baumit FlexBeton je vhodný na vytvorenie spádovej vrstvy pre podlahy balkónov, lodžií, terás, kúpeľní, spŕch, umývarní, práčovní a pod. na bežné podkladové vrstvy ako sú cementové potery a betóny