Prostriedok na zvýšenie priľnavosti sadrových omietok na betónovom podklade. Technologická prestávka pred nanášaním omietky je min. 12 hod. (v závislosti od klimatických podmienok).

Vlastnosti:

  • Na zvýšenie priľnavosti omietok
  • Vhodný na betónové podklady
  • Vysoká priľnavosť na betónovom podklade
  • Ľahká spracovateľnosť
  • Pod sadrové omietky
  • Balenie: 20kg

Použitie:

  • Prostriedok na zvýšenie priľnavosti sadrových omietok (napr. Baumit RatoGlatt, Baumit RatioGlatt L, Baumit Ratio 20), na betónové podklady so zníženou nasiakavosťou v interiéri. Baumit BetonKontakt obzvlášť odporúčame na hladký monolitický a prefabrikovaný betón
  • Baumit BetonKontakt je vhodný len pod sadrové omietky