Samonivelizačný liaty poter na báze sadry pre strojové spracovanie. Určený na realizáciu všetkých typov poterov, vhodný aj pre použitie na podlahovom vykurovaní. Samonivelizačný poter Baumit Alpha 2000 nie je vhodný do mokrých prevádzok, ako napr. garáže, plavárne, vývarovne, verejné sprchy a pod. V takomto prípade odporúčame použiť cementový poter Baumit Poter. Samonivelizačný poter Baumit Alpha 2000 je vhodný aj na podlahové vykurovanie. V tomto prípade je potrebné dodržať hrúbku poteru min. 35 mm + priemer rúrok vykurovacieho systému. Poter sa realizuje v dvoch pracovných krokoch. V prvom kroku sa vyleje vrstva poteru po hornú úroveň rúrok. Po zatuhnutí prvej vrstvy, zväčša na nasledujúci deň, prvú vrstvu navlhčiť a doliať druhú vrstvu poteru v hrúbke cca 35 mm.

Vlastnosti:

  • Poter so sadrovým spojivom
  • Samonivelizačný
  • Interiér
  • Balenie: 40kg

Použitie:

  • Samonivelizačný liaty poter Baumit Alpha 2000 je vhodný na aplikáciu vo vnútorných priestoroch
  • Používa sa ako kontaktný, oddelený alebo plávajúci poter
  • Tvorí podkladovú vrstvu pre všetky typy podlahovín ako sú napr. dlažba, koberce, parkety a pod. Baumit Alpha 2000 je vhodný aj na podlahové vykurovanie
  • Baumit Alpha 2000 nie je vhodný do mokrých prevádzok ako napr. garáže, plavárne, vývarovne a všade tam, kde hrozí trvalý kontakt s vodou