Armovacia mriežka pre vystuženie stierkových vrstiev. Odolná voči pôsobeniu zásad, veľkosť ôk 4 mm, šírka 1,1 m. Minimálne 1 deň pred samotnou realizáciou výstužnej vrstvy odporúčame osadiť na nalepené izolačné dosky pomocou lepiacej stierky Baumit DuoContact ostatné príslušenstvo ako rohové, dilatačné a ukončovacie profily, ako aj zosilňujúce vystuženie (napr. na styku dvoch tepelnoizolačných systémov, diagonálne vystuženie v rohoch otvoroch a pod.). Pri omietaní pórobetónového muriva v interiéri môžete použiť systém Baumit BauKleber s vloženou sklotextilnou mriežkou napr. Baumit DuoTex a ako štukovú vrstvu použiť omietku Baumit PerlaMaxima.

Vlastnosti:

  • Sklotextilná mriežka
  • Vhodná na vystužovanie stierkových vrstiev
  • Odolná voči pôsobeniu zásad
  • Šírka 1,1 m

Použitie:

  • Sklotextilná mriežka určená na vystužovanie lepiacich mált hlavne v armovacej vrstve kontaktných tepelnoizolačných systémov
  • Baumit DuoTex nie je vhodná na vystužovanie jadrových omietok