Jednozložkový tesniaci škárovací tmel, na báze akrylátovej disperzie. Pri teplotách nad +120 °C ľahko napeňuje a zabraňuje šíreniu ohňa.

Vlastnosti:

 • Zadržiava oheň, spomaľuje horenie;
 • Vysoká priľnavosť na rôzne stavebné materiály;
 • Po vytvrdnutí pretierateľný vhodnými protipožiarnymi nátermi;
 • Nekorózny;
 • Balenie 310ml

Použitie:

 • Interiér – tmelenie spojovacích a dilatačných škár v konštrukcii;
 • Tmelenie škár sadrokartónových protipožiarnych konštrukcií;
 • Použiteľný v škárach až do 20 mm;
 • V kombinácii s protipožiarnou penou až do 30 mm;
 • Požiaru odolná podľa EN 1366-4 120 min v otvore širokom 20 mm. V kombinácii s protipožiarnou penou 180 min v otvore širokom 30 mm;
 • Dbajte na správny výber produktov podľa klasifikačného a testovacieho protokolu;
 • Pre škáry široké do 10 mm platí pomer 1: 1 s minimálnou hĺbkou a šírkou 5 mm. Pre škáry širšie ako 10 mm: hĺbka = šírka vydelí 3 a pripísalo 6 mm;
 • Dbajte na správny výber produktov podľa klasifikačného a testovacieho protokolu;